ผู้เข้าร่วมประชุม
  อัตราการลงทะเบียนล่วงหน้า (ถึง 20 กันยายน 2561) 7,500 บาท
  อัตราการลงทะเบียนล่วงหน้า (ถึง 31 ตุลาคม 2561) 8,500 บาท
  หน้างาน (หลัง 11-15 พฤศจิกายน 2561) 10,000 บาท
  Gala Dinner 3,000บาท


กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
ชื่อบัญชี “ICASM 2018”
เลขที่บัญชี . 049-7-07795-8
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
ลงทะเบียนออนไลน์

Important date

Abstract Submission Starts
  March 23, 2018
Abstract Submission Deadline
  July 31, 2018

Registration Online Starts
  July 5, 2018
Early Bird Registration Deadline
  September 20, 2018
Regular Registration Deadline
  October 31, 2018


Contact us

Wild Blue Congress Organizer
19/2 Ekamai 10, Sukhumvit 63 Wattana, Bangkok, Thailand

Tel. +662 714 2590 - 1
Fax. +662 714 2656
icasm2018@gmail.com

copyright@ICASM2018